Outubro de 2002

Presentación multimedia da candidatura

Converxencia Unitaria do Persoal de Administración e Servicios (C.U.P.A.S.)

» INICIO PROGRAMA MEMBROS OUTROS ENLACES
ÓRGANOS DE GOBERNO .:
:. CLAUSTRO:
:. CONSELLO DE GOBERNO:

 

. . . Podes enviar calquer comentario ou suxestión ó noso enderezo de correo electrónico: cupas@uvigo.es
:. ¿Por qué Converxencia?
Na nosa candidatura agrúpanse diversas tendencias políticas, que abranguen un amplo abano de ideoloxías, e que converxen para a consecución dun mesmo fin: a defensa dunha Universidade pública, democrática e de calidade.
:. ¿Por qué Unitaria?
Na nosa candidatura prodúcese a unidade dos dous sectores do PAS (laborais e funcionarios), así como de diferentes opcións sindicais (UXT, CCOO e CIG) e persoas independentes, co obxecto de garanti-la pluralidade da representación e participación de tódolos grupos e sectores do PAS no Claustro.
:. ¿O CUPAS ó claustro?
:. Trátase dunha candidatura aberta, plural, independente e progresista.
:. Somos unha candidatura anti-LOU.
:. Opoñémonos á cultura da privatización na Universidade. Defendemos a función pública da educación superior, tanto no tocante á xestión e organización administrativa e académica, como no que atinxe á docencia e investigación.
© 2002 CUPAS